Spouwmuurisolatie

Premies voor muurisolatie

Muurisolatie plaatsen is een energiebesparende maatregel, die je jaarlijks heel wat geld kan doen uitsparen. Het is ook goed voor het milieu, en dat wordt beloond door verschillende instanties onder de vorm van premies.

Op deze pagina overlopen we welke premies en subsidies je kan verkrijgen indien je muurisolatie laat plaatsen. We overlopen ook aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Vlaamse verbeteringspremie

De Vlaamse Verbeteringspremie is bedoeld voor iedereen die van plan is zijn woning te verbeteren of uit te breiden met de bedoeling de kwaliteit ervan te verhogen. Het plaatsen van gevelisolatie is zo één van die werken waarvoor je een Vlaamse Verbeteringspremie kan krijgen.

De premie krijg je niet zomaar. Je moet immers voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden. De voorwaarden hebben te maken met je inkomen, de karakteristieken van de woning, en de facturen die je binnenbrengt om je dossier om de premie aan te vragen.

Ben je bewoner van de woning, dan mag je inkomen niet meer bedragen dan 30.060 €. Voor verhuurders is deze maximumlimiet vastgelegd op 60.120 €.

Wat betreft de woning, moet deze minstens 25 jaar oud zijn. Het is een premie van de Vlaamse Overheid, dus je woning moet uiteraard in het Vlaamse Gewest gelegen zijn. Je moet bovendien eigenaar of verhuurder zijn van de woning.

Tot slot zijn er ook nog enkele voorwaarden omtrent de facturen die je binnenbrengt in je dossier. Zo mogen de facturen niet ouder zijn dan 1 jaar, en moeten de facturen op naam van de aanvragen staan.

Het bedrag van de premie ligt vast per bouwonderdeel. Dus ook voor het plaatsen van muurisolatie krijg je steeds een vast bedrag. Voor gevelwerken is het bedrag vastgelegd op 1.500 euro. Voorwaarde is wel dat je facturen kan voorleggen voor een bedrag dat minstens het dubbele is van dit bedrag.

Op de website van de Vlaamse Overheid vind je meer informatie over de Vlaamse Verbeteringspremie.

alt

Premie van de netbeheerder voor na-isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde

Voor het plaatsen van muurisolatie langs de buitenzijde van een buitenmuur kan je een premie van de netbeheerder bekomen. Deze premie geldt enkel voor na-isolatie in bestaande woningen die voor 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.

Ook voor deze premie moet je voldoen aan een aantal strenge voorwaarden. Zo moet je woning zich in het Vlaamse Gewest bevinden, en moeten de werken worden uitgevoerd door een erkend aannemer.

Ook moet het gebruikte isolatiemateriaal een minimale lambda-waarde van 3 m²K/W hebben.

De volledige lijst met voorwaarden vind je hier.

Indien je voldoet aan alle voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor een premie van 15 € per vierkante meter geïsoleerde oppervlakte.

Premie van de netbeheerder voor de na-isolatie van een spouwmuur

Ook voor de isolatie van een spouwmuur kan je in aanmerking komen voor een premie van de netbeheerder. De voorwaarden zijn grotendeels dezelfde als bij het isoleren van een buitenmuur. Zo moet je woning uiteraard in het Vlaamse Gewest gelegen zijn, en moet je de eigenaar of verhuurder zijn van de woning.

Hier vind je de volledige lijst met voorwaarden.

De premies voor het isoleren van een spouwmuur liggen iets lager dan die van een buitenmuur. Zo krijg je voor facturen met einddatum in 2016 of 2017 een premie van 6 euro per m² geïsoleerde oppervlakte. Ligt de einddatum van de factuur in 2018, dan bedraagt de premie 5 euro per m² geïsoleerde oppervlakte.